தமிழுக்கு நீ தாழ்ச்சியடி!….

வான வீதியில் வட்டமிட்டு நடம்புரியும் வெண்ணிலாவே
போன தலைமுறையும் நீ கண்டனையோ வெண்ணிலாவே
தரங்கெட்ட மனிதர் அப்போது வாழ்ந்தனரோ வெண்ணிலாவே
தரமான மாந்தர்களே வாழ்ந்தனரென்று சொல் வெண்ணிலாவே.

பூமியில் உனக்கு நிகர் ஏதுமில்லையடி வெண்ணிலாவே-எம்
தமிழுக்கு நீ தாழ்ச்சியென்று உணர்வாய் வெண்ணிலாவே
கவிபாடும் எனக்கு காவியத் தலைவியடி வெண்ணிலாவே
புவி உள்ளமட்டும் உன்னெழில் பாடும் வெண்ணிலாவே

பெண்ணுக்கு உனை உவமை சொல்வார் வெண்ணிலாவே
தண்டாமரையின் எழில் உன்னெழிலுக்கு நிகராமோ வெண்ணிலாவே
பண்பட்ட பெண்மையும் உன்னெழிலுக்கு அடிமையடி வெண்ணிலாவே
பண்பாடும் தமிழுக்கு நீ தாழ்ச்சியடி வெண்ணிலாவே.
****************************
எழுதிய நாள்: 13.07.1989.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: