உன்னத சுதந்திரம்.

உன்னத சுதந்திரம்.

ஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ

வலி அனுபவிக்காது பெற்ற

சுதந்திரம்- அதனால்

வக்கணை பேசுகின்றோம்

சுதந்திரம் பற்றி சுரத்தின்றி.

உழுபவனுக்கே  புரியும்

உணவாகும் ஒரு பிடி

நெல்மணியின் மகிமை…

உழைக்காத ஊதாரிகளுக்கு தெரியாது

உணவின் அருமை.

சுதந்திரம் பற்றி புரியாததால்

அதீத சுதந்திரம் அனுபவித்தும்

சுதந்திரமில்லை சுதந்திரமில்லை என்று

கூப்பாடு போடுகின்றோம்.

உரிமை சொல்லி

போர்க்கொடி உயர்த்துகின்றோம்

கடமை செய்ய மறுக்கின்றோம்.

சுதந்திரமென்று சொல்லி- பிறர்

அந்தரங்கம் அறிய விளைகின்றோம்

தனதென்று வரும்போதே

வலி உணர்கின்றோம்.

தன் சுதந்திரம் அனுபவிக்கையில்

பிறர் சுதந்திரம் எண்ணிப்பார்த்தால்

அப்போது தெரியும்

உன்னத சுதந்திரம்.

*** மா.க.

கைகளை துவைக்கின்றேன்.

முன்னால் சென்றவன்

முதுகின் அழுக்கை சுட்டிக்காட்ட எத்தணித்தேன்.

என் மனிதம்

என்னை தட்டிக்கேட்டது. ..

உன் கையின் கரைகளை துடைத்துவிட்டாயா?

தூவைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன்

கைகளை!…

***மா.க.