அப்பாவின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாள்.

அப்பா

    அப்பாவின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாள்.

அப்பா!…
ஆண்டுகள் நான்கை கடக்கின்றது…
உங்கள் நினைவுகள் நெருங்கியே வருகின்றது;
உங்கள் நினைவு நாட்கள் மட்டுமே நீனைவுட்டுகின்றது
நீங்கள் மரித்துப்போனதை!…
நாட்கள் தினம் நகர்ந்து போகும்
காணியாற்றில் நீங்கள் நட்ட மரம்கூட
ஒருநாள் பட்டுப்போகும்
எங்கள் இளமையும் முதுமையாய் வளர்ந்து போகும்
ஆனால்….
உங்கள் நினைவுகள் மட்டும் எப்போதும் எங்களில்
இளமையாய் செழித்திருக்கும்…
என் நினைவில் நிற்கும் முதல் பதிவே
உங்களின் தோழ்மீது அமர்ந்து
காணியாற்று விளையை உற்றுநோக்கியது தான்;
இப்போதும் அதே தோழ்களில் அமர்ந்தே
உலகை வலம் வருவதாய் உணர்கின்றேன்.

Advertisements

அப்பாவிற்கு இரண்டாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி கவிதை.

அப்பா

அப்பா!
சிறுவயதில் உல்லாசமாய்
உன் தோள்மீது அமர்ந்து
ஊர் சுற்றிப் பார்த்ததும்

எங்களுக்கு காய்ச்சல் கண்டபோது
உடல் சூடு தணிய
உன் மார்பை
மெத்தையாக்கிய தருணங்களும்

வாலிப வயதில்
உலகவிசயங்களை தர்க்கம் செய்து
வாதிட்ட தினங்களும்

உன் வயோதிக காலத்திலும்
உற்றாருக்காகவும்
ஊருக்காகவும் ஏங்கித்தவித்த
உன்னோடு இனி
தர்க்கம் செய்யமுடியாத இடத்திற்கு
நீ சென்றிருந்தாலும்

நீ விட்டுச்சென்ற நினைவுகளும்
எழுதிவைத்து அச்சில் ஏற்றாமல்
விட்டுச் சென்ற கவிதைகளும்
உன்னை நினைவு படுத்தமட்டுமல்ல
உன் நினைவோடு
விவாதம் செய்யவும் செய்கின்றது.

இரண்டாண்டு மட்டுமல்ல
இரண்டாயிரமாண்டு ஆனாலும்
நினைக்கப்படுவாய்.
நீ மனிதன் மட்டுமல்ல கவிஞனுமல்லவா?…
உன் கவிதைகள்
உன்னை வாழவைக்கும் என்றும் உலகில்.

ஃஃஃ